Nati Manapasun Japli Tar

आपुलकी असेल तर जीवन सुंदर,
फुले असतील तर बाग सुंदर,
गालातल्या गालात एक छोटसे हसु असेल तर चेहरा सुंदर,
आणि नाती मनापासून जपली तरच आठवणी सुंदर…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.