Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

नात्यांना जपण्यासाठी,
थोडासा वेळ काढत रहा..
नाहीतर जेव्हा तुमच्याकडे वेळ असेल तेव्हा
एखाद्या वेळेस ते नातं राहिलेलं नसेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.