Natyanna Garaj Aste

नात्यांना मधुर आवाजाची
आणि सुंदर चेहऱ्याची गरज नसते,
गरज असते ती फक्त सुंदर मनाची
आणि अतूट विश्वासाची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.