Parat Ye Marathi Status

पिल्लू तूच सांग आता
काय करू मी तुझ्यासाठी..
आता तरी परत ये तुझ्यावरचं
माझं प्रेम पाहून माझ्यासाठी…
I Love You Pillu!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.