Pratyek Mulila Asa Mulga Milava

प्रत्येक मुलीला असा मुलगा मिळावा..
जो लग्नाच्या दिवशी,
तिला म्हणेल आज रडून घे,
उद्यापासून मी तुला रडू देणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.