Pratyek Natyala Hrudayatun Japave

आपल्या सावली पासून आपणच शिकावं,
कधी लहान तर कधी मोठं होऊन जगावं,
शेवटी काय घेऊन जाणार आहोत सोबत,
म्हणून प्रत्येक नात्याला हृदयातून जपावं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.