Prem He Tevhach Tikte

प्रेम हे तेव्हाच टिकते
जेव्हा ते दोघांनाही हवे असते
मग ते टिकवण्यासाठी
दोघे भांडतातही आणि
दोघे समजूनही घेतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.