Premanech Jag Jinkta Yete

ताकदीची गरज त्यांनाच लागते,
ज्यांना काही वाईट करायचे असते,
नाही तर जगात सर्व काही मिळवायला फक्त प्रेमच पुरेसे असते,
कारण प्रेमानेच जग जिंकता येते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.