Premane Jodaleli Char Manse

प्रेमाने जोडलेली चार माणसे,
आणि त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द,
हे वैभव ज्याच्या जवळ आहे तोच खरा श्रीमंत…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.