Premat Apyash Aale Tar

एखादया मुलीसाठी किंवा मुलासाठी स्वतःला
संपवू नका.
हा दिवस बघण्यासाठी आई वडिलांनी
तुम्हाला लहानाचा मोठा नाही केलं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.