Premat Matra Kadhi Na Kadhi Jhukavech Lagte

नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही,
कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते,
कितीही अहंकारी असाल तरीही,
प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.