Priyakar Aani Preyasi Funny Status

प्रियकर: प्रिये, मला तुझी आठवण झाली की मी तुझ्या फोटोकडे बघत राहतो,
प्रेयसी: आणि माझ्या आवाजाची आठवण झाली तर?
प्रियकर: मग काय एक दगड घेऊन कुत्र्याला मारतो…!
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.