Quotes On Attitude In Marathi

जिंकायची क्षमता इतकी ठेवा की,
आपल्याला हरविण्यासाठी प्रयत्न नव्हे,
तर कट रचले गेले पाहिजेत…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.