Raag Ha Yogya Veli Aalach Pahije

राग हा माणसाचा कितीही मोठा शत्रु असला तरी,
तो योग्य वेळी आलाच पाहिजे,
नाहीतर लोक राग न आल्याचा फायदा घेतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.