Raag Yenarya Muli Changlya Astaat

राग येणाऱ्या मुली खूप चांगल्या असतात..
कारण त्यांना आपल्या Feelings,
लपवता येत नाहीत..
जे काय असेल ते तोंडावर बोलतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.