Ragavne Marathi Status

तसा राग मलाही खूप येतो..
पण मी फक्त त्यांच्यावरच रागावतो
ज्यांच्यावर माझा हक्क आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.