Ramai Yanchya Smuritis Vinamra Abhivadan

आयुष्यभर कष्ट तुझ्या वाटयाला,
तुझ्यामुळे फुलपण आम्हा वाटयाला,
कसे फेडू पांग, कसे होई उतराई,
कोटी-कोटी लेकरांची आई…तु
२७ मे रमाई यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन!

Leave a Comment