Saath Dya

अडचणीच्या काळात कोणी सल्ला मागितला,
तर नुसता सल्ला देऊ नका,
साथ पण द्या..
कारण सल्ला चुकीचा असू शकतो,
पण साथ नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.