Saglyanvar Prem Karat Raha

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा,
सगळ्यांवर प्रेम करत रहा,
कारण काही लोक ह्रदय तोडतील,
तेव्हा सगळेजण ह्रदय जोडायला नक्की येतील…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.