Sankat Aalyashivay Dole Ughadat Nahi

डोळे बंद केले म्हणून संकट जाट नाही,
आणि,
संकट आल्याशिवाय डोळे उघडत नाही…
शुभ सकाळ!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.