Sarvat Jast Prem Tya Vyakti Var Kara

प्रेम सर्वांवर करा,
पण त्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करा,
ज्याच्या हृदयात तुमच्यासाठी
तुमच्या पेक्षा जास्त प्रेम असेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.