Sarvat Sundar Vakya

सर्वात सुंदर वाक्य:
पण… माझे तुझ्यावर प्रेम आहे…
आणि,
सर्वात दुःखदायक वाक्य,
माझे तुझ्यावर प्रेम आहे पण…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.