Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते तर,
अश्रूंची गरज भासलीच नसती…
सर्व काही शब्दांत सांगता आले असते तर,
भावनांची किंमतच उरली नसती…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.