Shri Krishna Quotes Marathi

एकदा अर्जुन ने श्री कृष्णाला सांगितले:
भिंतीवर काहीतरी असे लिहा की,
आनंदात वाचले तर दु:ख होईल,
आणि दु:खात वाचले तर आनंद होईल…
.
प्रभु श्री कृष्णाने लिहिले:
“ही वेळही निघुन जाईल”

Leave a Comment