Single Boy Attitude Status Marathi

मला “Single” असण्याचं मुळीच ‪‎दुखः‬ नाही,
दुखः आहे त्या ‪मुलीचं‬, जी माझ्यामुळे “Single” आहे…
भटकत‬ असेल बिचारी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.