Sundar Disnyasathi Tu Ekach Kar

सुंदर दिसण्यासाठी तु
फक्त एकच करत जा,
आरशात पाहण्याऐवजी,
माझ्या डोळ्यात पाहत जा…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.