Tag: अंगणात तुळस

Tulshi Vivahachya Shubhechha

अंगणात तुळस, आणी शिखरावर कळस, हिच आहे महाराष्ट्राची ओळख.. कपाळी कुंकु आणी

Status King