Ashi Konti Jaga Aahe Riddle Answer

अशी कोणती जागा आहे, जेथे जर १०० लोक गेले, तर ९९ लोकच परत येतात.. टिप :- कृपया!!! हुशारानेच उत्तर द्यावे, प्रश्र्न जरा निट वाचा मगच उत्तर द्या, लावा आता डोकं… All The Best!