Lahan Mulgi Pasand Ahe

Lahan Mulgi Pasand Ahe

आई: बेटा तू केस का कापत नाही? मुलगा: फॅशन आहे आई . . . आई: गाढवा तुझ्या ताईला पाहून गेलेल्या पाहुण्यांचा निरोप आलाय लहान मुलगी पसंद आहे म्हणून, आता जा नांदायला…