Aamchya Tulshichya Lagnala Yayach Ha

Aamchya Tulshichya Lagnala Yayach Ha

आज आमच्या तुळशीच्या लग्नाला यायच हां.. लग्न आमच्या दारात आणि जेवणाची सोय तुमच्या घरात केलेली आहे…