Gauri Aagman Shubhechha

आज गौरी आगमन गौरीच्या प्रवेशाने तुमच्या घरात, सुखं शांती आणि धनधान्याची.. भरभराट होऊ दे…