Tag: आपण सर्वांनी दिलेल्या वाढदिवसाच्या

आभार संदेश वाढदिवस मराठी

आपण सर्वांनी दिलेल्या वाढदिवसाच्या
शुभेच्छांबद्दल मी आपला
मनपूर्वक आभारी आहे..
स्नेह आहेच तो वृद्धिंगत व्हावा
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना!
धन्यवाद!