Aayushyatil Sarvat Motha Anand

Aayushyatil Sarvat Motha Anand

आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे, जे तुम्हाला जमणार नाही, असं लोकांना वाटतं, ते साध्य करून दाखवणं..!