Tag: आयुष्यात एक कळलं एकतर्फी प्रेमच श्रेष्ठ असतं

Ektarfi Prem Status

आयुष्यात एक कळलं, एकतर्फी प्रेमच श्रेष्ठ असतं.. कारण त्यात काही गमावण्याची भीती

Status King