Aayushyat Yash Milte Tevha Kalte Ki

आयुष्यात यश मिळते तेव्हा कळते कि “आपण” कोण आहोत, पण अपयशी होतो तेव्हा कळते कि “आपले” कोण आहेत…