Prayatna Karat Raha

Prayatna Karat Raha

आयुष्यात समजा आपण, एखाद्या गोष्टीत हरलो तर, ती भावना जितकी दुर्दैवी आणि दुःखदायक असते, त्यापेक्षाही पुन्हा त्याच गोष्टीत, जिंकण्याची इच्छा नसणं, ही भावना जास्त भयंकर असते… प्रयत्न करत रहा!