Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात, पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसे, कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात…