EK Madhyam Vayacha Manus Gym Madhe Jato

EK Madhyam Vayacha Manus Gym Madhe Jato

एक मध्यम वयाचा माणूस जिम मध्ये जातो आणि तिथल्या ट्रेनर ला विचारतो, ☺ माणूस: मला एका सुंदर मुलीला पटवायचे आहे तर, मी कोणती मशीन वापरू? ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ट्रेनर: सर तुम्ही ए.टी.एम. मशिनच वापरा..!!!