Hrudyachya Eka Bajus Jaga Majhi Asu De

Hrudyachya Eka Bajus Jaga Majhi Asu De

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे, जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे, जिवनाच्या वाटेवर अनेक मिञ मिळतील तुला, परंतु हदयाच्या एका बाजुस जागा माञ माझी असु दे…