Tag: कधी कधी काही नात्यांमधून बाहेर पडलेलं चांगलं असतं.

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

कधी कधी काही नात्यांमधून
बाहेर पडलेलं चांगलं असतं.
Ego साठी नाही तर आपल्या..
Self Respect साठी…