Kalji

कधी कोणावर जबरदस्ती करू नका की त्याने तुमच्या साठी वेळ काढावा, जर त्या व्यक्तीला खरंच तुमची काळजी असेल तर तो स्वतःहून तुमच्यासाठी वेळ काढेल…