22 March Jagtik Jal Din Sandesh

काय उपयोग तुमच्या पैशांचा, आणि सोन्याच्या नाण्यांचा, जेव्हा नसेल तुमच्याकडे, एकही थेंब पाण्याचा… पाणी वाचवा… जीवन वाचवा…!!!