Tag: कोणत्याही माणसाला अडचणीत जपा

Kontyahi Mansala Adchanit Japa

कोणत्याही माणसाला अडचणीत जपा

तो तुम्हाला आयुष्यभर जपेल…