Khare Aani Khote Yatil Antar

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे.. आपण कानांनी ऎकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं…