Tag: गैरसमज होण्याची तुझी नेहमीचीच भीती

Gairsamaj Honyachi Tujhi Bhiti

गैरसमज होण्याची तुझी नेहमीचीच भीती, प्रश्न आहे… तुला आपल्या नात्याची समज किती?…

Status King