Tag: चेहऱ्यावर नेहमीच हसू

Aale Jari Dole Bharun

चेहऱ्यावर नेहमीच हसू,
पण मनात खूप काही साठलेलं..
आले जरी डोळे भरून,
ते कोणालाही न दिसलेलं…!!