Ji Vyakti Tumhala Sobat Astana Khup Hasvate

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत असतांना खुप हसवते,
तीच व्यक्ती तुम्हाला सोबत नसतांना खुप रडवते…