Shubh Sakal Marathi Quotes

जेव्हा मायेची आणि प्रेमाची माणसे आपल्याजवळ असतात, तेव्हा दुःख कितीही मोठे असले तरी, त्याच्या वेदना जाणवत नाहीत… शुभ सकाळ! आपला दिवस आनंदात जावो…