Jya Vyaktila Tumhi Mhantana Thodya Velane Phone Karto.

ज्या व्यक्तीला तुम्ही म्हणताना, थोड्या वेळाने फोन करतो. त्याला नंतर फोन करत जा, कारण तो वाट बघतं असतो.. तुमच्या फोन ची…