Ganya Alia Bhatt Joke

Ganya Alia Bhatt Joke

​टिचर: कोणत्याही एका वैज्ञानिकाचे नाव सांगा! ☺ गण्या: आलिया भट्ट.. ☺ टिचर: माकडा ! वर्गाच्या बाहेर हो! ☺ मक्या: ओ मॅडम, बोबडा आहे तो… ☺ त्याला ‘आर्यभट’ म्हणायचंय!